Lange tijd bestond er in Nederland geen gestructureerde methode voor het opzetten en in stand houden van een effectief beheer van mensen en middelen ingezet voor het beheersbaar houden van onbevoegde beïnvloeding. Hierbij moet gedacht worden aan menselijke handelingen welke opzettelijk, onder dwang of door misleiding worden verricht en leiden tot een verstoring van de normale gang van zaken in een organisatie. Meer achtergrondinformatie hierover vindt u op de pagina downloads.

DHM Security Management® ook bekend onder de naam De Haagse Methodiek (DHM), heeft daar verandering in gebracht. Velen uit diverse bedrijven en instellingen hebben de post-HBO Registeropleiding DHM Security Management® met goed gevolg afgerond.

DHM biedt bij een correcte toepassing, alle bij de beveiliging betrokken actoren de mogelijkheid om vanuit eenzelfde benadering security problemen aan te pakken, op te lossen en de beveiliging te organiseren en in stand te houden.

DHM is geen revolutionaire nieuwe security management methode. Op basis van jarenlange ervaring in de security sector en met gebruikmaking van geaccepteerde management instrumenten is DHM ontwikkeld en sinds 1994 vervat in de post-HBO Registeropleiding DHM Security Management®.

Wilt u een keer kennismaken met DHM Security Management®, dan kunt u zich aanmelden voor deelname aan een kennismakingscollege.
Stuur dan een mailtje met uw verzoek naar info@dhm.nl.