Post-HBO Registeropleiding DHM Security Management®

Omschrijving

De grillige securitywereld heeft een divers veld van actoren. Het invoeren van security (beveiligen tegen onbevoegde beïnvloeding van de bedrijfsactiviteiten) is een zaak waar men niet langer omheen kan. Echter de actoren moeten dan wel in het gehele veld van security met elkaar samenwerken, zodat de intern bij het bedrijf c.q. organisatie getroffen maatregelen uiteindelijk naadloos aansluiten op externe acties (particuliere alarm centrales, particuliere surveillance diensten, politie e.d.) bij een incident of vastgestelde dreiging daarvan.

Toelichting op de Registeropleiding
Steeds vaker worden managers betrokken bij de beveiliging (security) van het bedrijf. Hiervoor is gestructureerde security kennis op managementniveau onontbeerlijk: het treffen van beveiligingsmaatregelen van beleid tot en met uitvoering, inclusief de kwaliteitsborging ervan. DHM Security Management® voorziet niet alleen in deze behoefte, maar werkt al ruim 25 jaar normstellend. Het aantoonbaar beschikken over een basisniveau security management (inclusief de genomen verantwoordelijkheid) is voor veel bedrijven een onontbeerlijke zaak. Het implementeren van de daaruit voortvloeiende technische aspecten, meestal de bouwkundige en elektronische beveiligingsmaatregelen, is geen sinecure. 

Mensen die vanuit de securitybranche adviseren, ontwerpen, uitvoeren, in bedrijf stellen, onderhouden en beheren, moeten bekend zijn met een gestructureerd security management ofwel DHM Security Management®. Ook moet de methodiek van tijdpadanalyse (INCI/DETAR®) bekend zijn om optimaal met de andere actoren in de securitybranche te kunnen samenwerken. DHM Security Management® verschaft dit inzicht. De deelnemers worden door docenten uit de praktijk indringend geconfronteerd met DHM structuur via het gefingeerde bedrijf "Medisch Onderzoek Centrum (M.O.C.)". De deelnemer krijgt gezien vanuit de verschillende actoren te maken met de veelheid van toepassingen op het gebied van Security Management.

Inhoud van de Registeropleiding

Het programma van de Post-HBO Registeropleiding DHM Security Management® ziet er als volgt uit: 

Dag 1:
Inleiding DHM, het te maken werkstuk en het examen. Diagnosemodel "Beheersbaar", begrippen, definities en afkortingen betreffende DHM Security Management®. Inleiding vanuit ISO 9000 serie tot het verrichten van een Interne Security Audit. Beveiligingsvoorschrift tegengaan Onbevoegde Beïnvloeding (BEVOB), Risicoprofiel en scenario's. Vanuit het verrichten van een Interne Security Audit behandeling en casuïstiek: - De Globale Security Check (GLOSEC) en Security Beleidsplan (SBP). 

Dag 2:
Inleveren: concept werkstuk.
Het traject Incident beheersbaar (korte en lange route); Vanuit het verrichten van een Interne Security Audit behandeling en casuïstiek: Basis Security Plan (BSP). 

Dag 3: 
Inleveren: concept werkstuk.
Vanuit het verrichten van een Interne Security Audit behandeling en casuïstiek: - Bewakingsplan (BWP), Risicoprofiel (RIPRO), Tijdpadanalyse (INCI/DETAR®). 

Dag 4:
Inleveren: concept werkstuk.
Vanuit het verrichten van een Interne Security Audit behandeling: - Plan IBO en EBO en casuïstiek: Bedrijf Security Manager (BSM). Case "Interne Security Audit (ISA) volgens de korte route" bij het Medisch Onderzoek Centrum (M.O.C.). 

Dag 5:
Inleveren: concept werkstuk. Het Periodiek Inspectie Programma (PIP) en Case "Interne Security Audit (ISA) volgens de lange route" bij het Medisch Onderzoek Centrum (M.O.C.). De Managementsamenvatting van een ISA Samenstellen Security Management Pakket op basis van ISA-resultaten. 

Dag 6: 
Inleveren: concept werkstuk.
Business continuïteitsmanagement (BCM) in relatie met DHM.
Inleiding Security Juridica. Wet bescherming bedrijfsgeheimen

Dag 7:
Inleveren: concept werkstuk.
Security Juridica: Arbowet, AVG, WVO, WIV, WOB, WOR.
Security Juridica: WBPR. 
Proces naar Securityvalidatie. Stelsel Bewaken en Beveiligen. Gewaarmerkt plan EBO

Dag 8:
Inleveren: eindversie werkstuk (laatste gelegenheid!).
Security Juridica: Inbraaksignaleringsinstallaties en BEVID.
Informatiebeveiliging in DHM stramien. - Case: toepassen informatiebeveiliging binnen DHM structuur.
Naleving en Human Factors. - de ethische gedragscode. - Personele Beveiliging
Veiligheidsmanagement.
Afsluiting en exameninformatie.

Dag 9: 
HET EXAMEN.
Deelname voorwaarden:
- 2/3 van de dagdelen moet gevolgd zijn.
- het werkstuk moet door de DHM-docenten zijn gevalideerd.
- uitsluitend deel te nemen met examenbrief en overleggen van uw geldig legitimatiebewijs.

Dag 10:
Workshop presentatie.
Uitreiking Diploma's / Bewijs van Deelname.

Voor wie?

De Post-HBO Registeropleiding DHM Security Management® is in de eerste plaats bedoeld voor hen, die na hun opleiding op HBO- en/of academisch niveau enige jaren in de praktijk werkzaam zijn en in hun functie te maken hebben of krijgen met security. De registeropleiding is een aanrader bij uitstek voor degenen die zich willen bekwamen voor een van de registers van de stichting SERN. Voor personen die geen HBO-diploma bezitten, geldt dat zij worden toegelaten op grond van de aan de Erkenning Verworven Competenties (EVC) ten grondslag liggende Kwalificatiestructuur Security Branche Opleidingen (KSBO) van de Stichting Sern.

De door de heren mr. R.C. Ackx RSE en ing. H.C.A. Duijndam MSec ontwikkelde Post-HBO Registeropleiding DHM Security Management® wordt vanuit SOBA Security Academy BV door gecertificeerde DHM-docenten gegeven.

Opleidingsduur en tijden

De opleiding is opgebouwd uit tien dagdelen van 4 uur. De studiebelastingsuren bedragen ongeveer 150 uur (hoor/werkcolleges 40; bestuderen behandelde lesstof 14; werkstuk maken 72; voorbereiding + deelname examen 26) en is afhankelijk van vooropleiding en werkervaring en kan per deelnemer sterk uiteenlopen.

Prijs

Prijs excl. BTW € 3.099,- 

Extra Informatie

Meerwaarde

 • Gebruikerslicentie DHM Security Management®.
 • Via cases en het werkstuk wordt de toepasbaarheid van DHM Security Management® inzichtelijk gemaakt.
 • Het binnen handbereik stellen van garanties van de opvolging bij alarmsituaties door politie op basis van ondermeer het Stelsel Bewaken en Beveiligen.
 • DHM-Tools voor verrichten van de Interne Security Audit.
 • DHM borgt haar structuur vanuit Security als proces.
 • Dé aanpak op verwerving keurmerk securityvalidatie.
 • De Post-HBO Registeropleiding DHM Security Management® is gecertificeerd door de Stichting PHBO Nederland.
 • Afronding opleiding met werkstuk (verrichten van de Interne Security Audit) en schriftelijk post hbo MC-examen.
 • Het succesvol afleggen van het examen Post-HBO Registeropleiding DHM Security Management® leidt tot het diploma Post-HBO Registeropleiding DHM Security Management®.
 • Het diploma Post-HBO Registeropleiding DHM Security Management® voldoet aan de vakbekwaamheidseis voor RSE (Register Security Expert) inschrijving bij de Stichting Sern.
 • Behorend tot netwerk "DHM Security Management®".
 • Opmaat naar inschrijving in een van de registers van de stichting SERN.
 • Doorstroom naar Post-HBO Registeropleiding Security TechniekSecurity en Recht en Securityvalideur.

MSec (Manager of Security):
De post-HBO Register opleiding DHM Security Management® is één van de drie vereiste opleidingen om in aanmerking te komen voor de titel MSec (Manager of Security) die door Sern (Security Expert Register Nederland) wordt verstrekt. Volg daarom ook bij SOBA de post-HBO registeropleiding Security Techniek (35 dagdelen) en de post-HBO opleiding Security en Recht (14 lessen).

Startdatum

Startdatum
24/09/2021
Data

24 september 2021

1 oktober 2021

8 oktober 2021

15 oktober 2021

29 oktober 2021

5 november 2021

12 november2021

19 november 2021

26 november 2021

3 december 2021

Locatie
De Meern
Prijs ex. BTW
€ 3.099,-

Heeft u vragen over deze cursus, of interesse in een InCompany cursus?

Stuur een e-mail